Viết phần mềm

Hướng dẫn sửa lỗi “The SQL Server service failed to star…”

– The SQL Server service failed to start. For more information, see the SQL Server Books Online topics, “How to: View SQL Server 2005 Setup Log Files” and “Starting SQL Server Manually.” https://support.microsoft.com/en-us/help/920114/error-message-when-you-try-to-install-sql-server-express-or-sql-server-express-edition-or-sql-server-express-edition-with-advanced-services-the-sql-server-service-failed-to-start   To work around this problem, grant the Network Service account the Full Control permission on the Protect folder. To do this, […]

Read More »

Phần mềm hỗ trợ từ xa - Teamview

Phần mềm hỗ trợ từ xa – TeamViewer

– TeamViewerQS là phiên bản client sử dụng miễn phí và không cần cài đặt. – Bạn hãy click vào đây hoặc click hình ảnh Teamviewer bên dưới để download về máy tính : – Sau khi download về, bạn vào thư mục download và doubleclick vào biểu tượng Teamviewer, chọn Run là được ( […]

Read More »