Hướng dẫn viết phần mềm quản lý kho hàng

Mục lục. I. GIỚI THIỆU VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO 1.Kho là gì ? Quản Lý kho hàng là gì? a. Kho là gì ? b. Quản Lý Kho Hàng Là gì ? 2.Giới thiệu phần mềm quản lý kho hàng tại Datasa II.  PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1.Lập Trình dựa trên […]

Read More »

Viết phần mềm

Hướng dẫn sửa lỗi “The SQL Server service failed to star…”

– The SQL Server service failed to start. For more information, see the SQL Server Books Online topics, “How to: View SQL Server 2005 Setup Log Files” and “Starting SQL Server Manually.” https://support.microsoft.com/en-us/help/920114/error-message-when-you-try-to-install-sql-server-express-or-sql-server-express-edition-or-sql-server-express-edition-with-advanced-services-the-sql-server-service-failed-to-start   To work around this problem, grant the Network Service account the Full Control permission on the Protect folder. To do this, […]

Read More »