Hướng dẫn sửa lỗi “The SQL Server service failed to star…”

– The SQL Server service failed to start. For more information, see the SQL Server Books Online topics, “How to: View SQL Server 2005 Setup Log Files” and “Starting SQL Server Manually.” https://support.microsoft.com/en-us/help/920114/error-message-when-you-try-to-install-sql-server-express-or-sql-server-express-edition-or-sql-server-express-edition-with-advanced-services-the-sql-server-service-failed-to-start   To work around this problem, grant the Network Service account the… Read More

Hướng dẫn quản lý website

Trước tiên, muốn quản lý 1 web bạn phải có tài khoản đăng nhập. Bạn hãy yêu cầu người quản trị web đó cấp cho bạn một tài khoản để bạn có thể đăng nhập và chỉnh sửa bài viết. Sau khi đã có tài khoản bạn… Read More

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng DATASA Giải pháp quản lý TIỀN và TÀI SẢN của bạn – Phần mềm Datasa ra đời từ năm 2009 được phát triển dựa trên công cụ Visual studio của tập đoàn Microsoft, các sản phẩm chính của Datasa bao gồm : phần mềm kế toán, phần… Read More