Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản Lý Bán Hàng

MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU. I.1. Giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng. II. MÔ TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG. II.1. Chức năng Quản lý Hàng Hóa. II.2. Chức năng Quản lý Khách Hàng. II.3. Chức năng Quản lý Hóa Đơn Nhập. II.4. Chức năng Quản lý Hóa Đơn Xuất. II.5. Chức năng Báo […]

Read More »