Hướng dẫn cài đặt SQL server

Tuyển dụng gấp lập trình viên C#, SQL

Mô tả công việc : Tham gia các dự án phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp trên nền tảng C# WINFORM cùng đội nhóm Datasa. Sử dụng thành thạo C#, Devexpress, SQL Server, XtraReport. Lập trình thành thạo theo mô hình 3 lớp. Gặp gỡ và làm việc trực tiếp với khách hàng. […]

Read More »