Viết phần mềm

Hướng dẫn khai báo số dư

– Cách khai báo số dư khi bắt đầu sử dụng phần mềm Datasa

Video hướng dẫn :