Viết phần mềm

Hướng dẫn nhập phiếu bán hàng

Cách nhập phiếu bán hàng trên phần mềm Datasa

Video hướng dẫn :