Viết phần mềm

Hướng dẫn nhập phiếu kế toán

Cách nhập phiếu kế toán hạch toán các nghiệp vụ tổng hợp trên phần mềm Datasa
Video hướng dẫn :