Viết phần mềm

Hướng dẫn nhập phiếu mua hàng

Cách nhập phiếu mua hàng về nhập kho trên phần mềm Datasa
Video hướng dẫn :