Viết phần mềm

Hướng dẫn xóa chứng từ

Cách xóa chứng từ sau khi đã nhập trên phần mềm Datasa

 Video hướng dẫn :