Viết phần mềm

Hướng dẫn nhập phiếu chi ngân hàng

Cách nhập phiếu chi ngân hàng trên phần mềm Datasa

Video hướng dẫn :