quản lý nhà phân phối

Phân phối hàng cho hệ thống siêu thị (Big C, Metro, Lotte Mart..)

NHÀ PHÂN PHỐI PHI LONG ICHIBAN

Ngành nghề : Phân phối hàng cho hệ thống siêu thị (Big C, Metro, Lotte Mart..)

quản lý nhà phân phối